تحلیل تکنیکال شاخص بورس اوراق بهادار | بلاگ

تحلیل تکنیکال شاخص بورس اوراق بهادار

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

تحلیلگر: محمد پارسان 313

بسمه تعالی

تحلیل تکنیکال شاخص بورس اوراق بهادار

همانطور که درشکل دیده میشود شاخص بورس اوراق بهادار ازابتدا با یک روند صعودی ملایم همراه بوده. از لحاظ تکنیکالی همانطور که میبینیم خط روندزرد رنگ که از متصل کردن نقطه (A)  شروع و ماکزیمم بعدی  (B)و در نقطه(C)  که ماکزیمم سوم روی خط میباشدشاخص با مقاومتی سنگین روبرو شده که پس از سه بار برخورد به این خط روند و بعد ازحدودا" پنجاه روز کاری استراحت توانست این مقاومت سنگین رابشکند و به روندصعودی خود ادامه دهد.

در ادامه و بر این اساس مشاهده میکنیم که خطروند آبی که از نقاط (X) و(Y) رسمشده و نقط ماکزیمم (B) ازخط روند زرد رنگ راهم مورد همپوشانی قرار داده و خط روند بعدی خط قرمز رنگی است کهاز نقطه (H) رسمشده و با همپوشانی نقطه (C) ازخط روند بلند مدت زرد رنگ در ادامه با خط روند آبی رنگ در نقطه (Z)رامیبینیم که میتواند مقاومت سنگینی در 54000-54500 واحد را برای شاخص مشاهده کنیمکه هر چند با شتاب فوق العاده حرکت شاخص پشت سر گذاشتن این مقاومت کار چندان سختیبرای شاخص نمیباشد.

 

 

 اما اگر از منظر قائده فیبو ناچی به شاخص نگاهکنیم همانطور که در شکل  میبینیم با استفاده از ابزار Fibo extension کهاز ابتدای شروع موج صعودی شاخص یعنی نقطه(1)  (سطوح 23600 واحدی) تا انتهای اینموج صعودی یعنی نقطه(C) (سطوح 37800 واحدی) شاخص و بعد ازآن شروع اصلاح شاخص تا نقطه (2) (محدوده 36000) واحد شاهد استراحت شاخص همانطور که در بالا گفته شد بودیمکه پس از این استراحت، شاخص تا سطح 61.8% موج قبلی رشد کرده و سطح 61.8% (محدوده 45000-46000)واحد فیبوی موج صعودی گفته شده به عنوان سطح مقاومتی شاخص عمل کرده وشاخص بااستراحتی تا سطح 42500 واحد،موج صعودی خود را شروع کرده،شاخص بعد از استراحت دراین محدوه و کسب انرزی لازم موج صعودی جدید خود را شروع کرده که در حال حاضردر  این موج بسر میبریم و توانسته در موججدید با قدرت از سطح مقاومتی 61.8% موج صعودی آخر عبور کرده و در برابر سطح مقاومتی100% که در روز سه شنبه مورخ 11/04/92 با کمی اصلاح مجددا" باقدرت در روزچهارشنبه این سطح را هم پشت سر بگذارد.

  

نقاط مقاومتی شاخص:

با توجه به نکات گفته شده محدوده 54500 واحد سطحمقاومتی شاخص که متشکل از برخورد خطوط روندی میباشد و پس از آن سطح 57000-58000واحد که محدوده161.8% فیبوی موج صعودی قبلی میباشد که به دلیل محدویت نرم افزارقادر به نمایش آن نشدیم که پس از رسیدن به این سطوح میتوان در مورد اینده شاخص وسطوح 261% که محدوده 66000-67000 میباشد پیش بینی کرد

اما نقاط حمایتی شاخص:

 با توجهبه تبدیل ماهیت سطوح مقاومتی به حمایتی میتوان سطوحمقاومتی52000واحد(محدوده100%فیبوی موج قبلی) در ابتدا و پس از آن سطح روانی 50000(محدوده 100% فیبوی موج اول) و پس از آن محدوده 48500 واحد (محدوده 61.8% موجقبلی) ودر انتها مقاومت محکم 45000 واحدی

در پایان از استاد عزیزم حمید تشکر میکنم کهزحمت تحمل بنده را متحمل میشوند.

 

تهیه کننده:محمد پارسان 313

...
نویسنده : بورس تهران بازدید : 18 تاريخ : شنبه 15 تير 1392 ساعت: 20:43