آموزش الگوهای شمع ژاپنی (جلسه دوم)

ساخت وبلاگ
چکیده : مدرس: دکتر مهدیبدنه بزرگ در مقابل بدنه کوچک  به طور کلی هر چه بدنه بزرگتر باشد فشار خرید بیشتر و هر ... با عنوان : آموزش الگوهای شمع ژاپنی (جلسه دوم) بخوانید :
مدرس: دکتر مهدی

بدنه بزرگ در مقابل بدنه کوچک

 

 

به طور کلی هر چه بدنه بزرگتر باشد فشار خرید بیشتر و هر چه بدنه کوچکتر باشد نشان دهنده این است که قدرت خرید و فروش زیادی وجود ندارد(مورد استثنا دوجی ها صف خرید و فروش می باشد)

اشکال دیگری از کندل استیک وجود دارند که به Marubozu معروف می باشد....
Marubozu به الگویی گویند که کندل استیک فاقد سایه باشد...


 

 

شکل دیگری از کندل استیک ها دوجی ...Doji .... نام دارد
دوجی به تنهایی نوعی سیگنال خنثی محسوب می شود.

 

 

شمع بزرگ+دوجی

 

تا کنون بیان شد:


1- قانون شماره 1: شمع بزرگ نشان دهنده افزایش تقاضا و یا فشار فروش با قدرت بیشتر است...

2- قانون شماره 2: دوجی به تنهایی سیگنال خنثی است...

حال تصور نمائید که یک دوجی بعد از یک شمع بزرگ بیاید.....در اینجا (در شکل زیر)

شمع بزرگ نشان دهنده افزایش فشار خرید و دوجی بعد از آن نشان می دهد دیگر ((((فشار خرید= فشار فروش)))) و می توان به پایان یافتن روند صعودی فکر نمود.....

 

 

تا کنون بیان شد:


1- قانون شماره 1: شمع بزرگ نشان دهنده افزایش تقاضا و یا فشار فروش با قدرت بیشتر است ...

2- قانون شماره 2: دوجی به تنهایی سیگنال خنثی است...

3- قانون شماره 3: دوجی بعد از شمع بزرگ کاهش قدرت خرید و یا فروشدر قانون شماره 2 بیان شد که دوجی نشان از بی تصمیمی است حال اگر دوجی سایه بالا و پایین بسیار بلندی داشت نشان دهنده این است که بی تصمیمی به اوج خود رسیده و بازار در اوج بی تصمیمی است.


 

 

 

...
نویسنده : بورس تهران بازدید : 23 تاريخ : پنجشنبه 30 خرداد 1392 ساعت: 21:44